Taskforce gevormd om toenemende dreiging van “inbraaktoerisme” te bestrijden

Category: Nieuws | 0
Taskforce gevormd om toenemende dreiging van "inbraaktoerisme" te bestrijden
Taskforce gevormd om toenemende dreiging van “inbraaktoerisme” te bestrijden

Bendes van “inbreektoeristen” uit Zuid-Amerika hebben misbruik gemaakt van tijdelijke Amerikaanse visa.

Ze komen het land binnen om herenhuizen te beroven en vluchten dan terug naar hun eigen land met de gestolen kostbaarheden.

Volgens politiefunctionarissen van het Los Angeles Police Department (LAPD) komt deze trend steeds vaker voor.

Escalerende criminaliteitstrends

De LAPD meldt een aanzienlijke toename van inbraken waarbij inwoners van Chili, Ecuador, Colombia en Peru betrokken zijn, met name in bepaalde wijken van Los Angeles.

Alleen al in 2023 werden 94 inbraken toegeschreven aan personen uit deze landen, wat duidt op een groeiend probleem in de regio.

Uitbreiding van criminele activiteiten

Recente ontwikkelingen wijzen erop dat dit criminele fenomeen zich uitbreidt tot buiten Los Angeles, met incidenten die zijn gemeld in Long Island en New Jersey.

Het Federal Bureau of Investigation (FBI) heeft deze bendes sinds 2022 aangemerkt als een “enorme bedreiging” voor de Verenigde Staten, waardoor de wetshandhaving is geïntensiveerd.

Reactie van wetshandhaving

Als reactie op de escalerende bende-activiteiten hebben zowel de FBI als de LAPD gespecialiseerde taskforces opgezet om dit probleem aan te pakken.

Alan Hamilton, plaatsvervangend hoofd van de LAPD, benadrukte de urgentie van de situatie door te zeggen: “Het aantal misdrijven dat verband houdt met dit soort crews is enorm gestegen”, ondanks een algemene daling van het aantal inbraken.

Exploitatie visumprogramma

De bendes maken misbruik van het Electronic System for Travel Authorization (ESTA), een programma dat in 2014 is gestart om toerisme vanuit vertrouwde landen te vergemakkelijken.

Onder dit programma kunnen Zuid-Amerikanen voor meerdere periodes van 90 dagen de Verenigde Staten binnenkomen zonder uitgebreide achtergrondcontroles te ondergaan.

Modus Operandi

Deze inbreektoeristen gebruiken meestal geen vuurwapens om een aanklacht wegens wapenbezit te ontlopen.

In plaats daarvan gebruiken ze geavanceerde technieken zoals het hacken van Wi-Fi-netwerken thuis om beveiligingssystemen te omzeilen.

Ze richten zich op huizen in de buurt van open plekken zoals wandelpaden en ravijnen en gebruiken ladders of terrasmeubilair om op de slaapkamers op de tweede verdieping te komen, die vaak minder goed beschermd zijn.

Effecten op andere reizigers

Het misbruik van het Electronic System for Travel Authorization (ESTA) door criminele bendes benadrukt bredere implicaties voor buitenlandse reizigers die de Verenigde Staten bezoeken onder dit programma.

ESTA is ontworpen om het toerisme vanuit vertrouwde landen te vergemakkelijken, maar het misbruik van tijdelijke visa door inbreker-toeristen onderstreept de noodzaak van strikte doorlichtingsprocedures en veiligheidsmaatregelen.

Deze criminele activiteiten brengen de openbare veiligheid in gevaar en bedreigen de integriteit van de Amerikaanse immigratiedienst, wat de perceptie van buitenlandse reizigers die ESTA gebruiken negatief kan beïnvloeden.

Uitdagingen voor internationale samenwerking

Inspanningen om deze criminele activiteit te bestrijden worden gehinderd door uitdagingen op het gebied van internationale samenwerking.

De Chileense president Gabriel Boric heeft geweigerd om de criminele antecedenten van ESTA-gebruikers openbaar te maken, waardoor de wetshandhaving beperkt wordt in haar mogelijkheden om overtreders op te pakken.

Juridische stappen en vervolging

Orange County District Attorney Todd Spitzer heeft juridische stappen ondernomen tegen Voorzitter Boric om deze obstakels te overwinnen en vitale informatie te verkrijgen.

Daarnaast coördineren wetshandhavingsinstanties hun inspanningen om degenen die betrokken zijn bij inbraaktoerisme te vervolgen door speciale aanklagers aan te stellen om gerelateerde zaken te behandelen.

Recente arrestaties en terugvorderingen

Recente wetshandhavingsoperaties hebben geleid tot de arrestatie van verschillende personen die in verband worden gebracht met inbraaktoerisme.

In Arizona werden een 17-jarige Chileen en twee medeplichtigen gearresteerd na een reeks juwelendiefstallen.

Wetshandhavers onderschepten een andere bende met meer dan $1 miljoen aan gestolen kleding van een enkele overval in Beverly Hills.

Lopende uitdagingen en toekomstige strategieën

Wetshandhavers erkennen de complexiteit van het bestrijden van georganiseerde criminele netwerken die zich bezighouden met inbraaktoerisme.

Ondanks recente successen benadrukken de autoriteiten het belang van voortdurende samenwerking en innovatieve strategieën om deze veranderende dreiging aan te pakken.